А Ви готові до переходу на МСФЗ?

А Ви готові до переходу на МСФЗ?

Застосування МСФЗ з 01.01.2019

З 1 січня 2019 року багато українських компаній зобов’язані переходити на МСФЗ звітність. Чого ж чекати від трансформації? Яким чином перехід може вплинути на діяльність компанії?

Основні моменти:

 • Перехід на МСФЗ означає, що звітність компанії стає більш прозорою і відкритою. Зокрема, МСФЗ звітність, окрім основних звітів, містить розгорнуті розкриття усіх суттєвих статей балансу та звіту про прибутки та збитки, розкриття небалансових статей (наприклад, умовні зобов’язання), детальний опис облікових політик, а також опис управління фінансовими ризиками компанії. Усе це допомагає користувачу побачити більш повну картину фінансового стану та перспектив компанії, аніж П(С)БО звітність.
 • Одним з основоположних принципів МСФЗ є принцип нарахування. Відповідно, усі понесені витрати мають бути відображені у відповідному періоді. У звязку з цим, МСФЗ звітність передбачає формування багатьох резервів. Наприклад, резерв дебіторської заборгованості, резерв невикористаних відпусток, резерв під знецінення активів. На практиці це означає, що як правило, сума витрат періоду, розрахованих по МСФЗ, суттєво перевищує витрати, розраховані по П(С)БО.
 • Що з доходами? Доходи від продажу товарів визнаємо по INCOTERMS. Доходи від надання послуг визнаємо рівномірно до виконання – якщо це передбачено договором.
 • Стандарти МСФЗ містять дуже багато суджень, які застосовуються по-різному для різних галузей бізнесу. Використання суджень може суттєво змінювати фінансовий результат компанії, тому дуже важливо залучати спеціалістів до підготовки звітності та проходити щорічний аудит.
 • Стандарти МСФЗ постійно розвиваються, змінюються відповідно до нових вимог бізнесу, тому необхідно підтримувати актуальну базу знань.

Так які переваги підготовки МСФЗ звітності?

 • МСФЗ принципи загальноприйняті в Європі, а це означає, що Ваша звітність буде зрозуміла іноземним інвесторам, банкам і біржам. У разі пошуку фінансування Вам не потрібно буде відкладати потенційні переговори на 3-6 місяців для підготовки і аудиту звітності – все вже буде зроблено.
 • Для фінансових та генеральних директорів МСФЗ звітність – це можливість бачити об’єктивний результат діяльності компанії
 • Використання єдиних МСФЗ стандартів та обов’язковий аудит дасть можливість створення бенчмарків для окремих галузей.
 • Повільно, але впевнено український податковий облік рухається на зустріч МСФЗ звітності, а це означає, що за грамотного застосування МСФЗ компанія може знижувати прибуток до оподаткування.

Тепер підсумуємо складності, пов’язані з переходом на МСФЗ:

 • Значні витрати часу на підготовку МСФЗ звітності.
 • Витрати ресурсів на залучення кваліфікованого персоналу та консультантів, особливо для першого використання МСФЗ.
 • Витрати на щорічний аудит.
 • Необхідність постійного навчання персоналу для правильного використання бухгалтерських суджень та підтримки актуальної бази знань по МСФЗ.

ЩО ПРОПОНУЄ CHP:

 • Повний супровід при першому застосуванні МСФЗ.
  • Підготовка облікових політик компанії
  • Вибір методів переходу
  • Оцінка бухгалтерських суджень
  • Аналіз МСФЗ, які необхідно застосовувати компанії
 • Аутсорсинг МСФЗ обліку.
 • Річний аудит та проміжний огляд МСФЗ звітності.

Отже, хто в виграші від переходу на МСФЗ? – Наші клієнти!