Перехід на МСФЗ

Перехід на МСФЗ

Є запитання?
Ми Вам зателефонуємо

Зворотній звязок

Контакти для зв’язку
info@chp.partners
+380 (44) 390 13 38

Перехід на МСФЗ

Застосування МСФЗ і заміщення локальних національних стандартів на МСФЗ є глобальним трендом. Причинами що зумовлюють перехід компаній на МСФЗ є наступні: спрощений доступ до ринків капіталу, довіра з боку іноземних інвесторів, зниження вартості залучення капіталу, спів ставність фінансової звітності компаній з різних країн, прозорість, зрозумілість. Застосування МСФЗ є обов’язковим в Україні для великих підприємств та середніх підприємств згідно закону України про бух облік.

Ми пропонуємо:

Підготовка облікової політики згідно МСФЗ – Задача нашої команди провести оцінку ключових бізнес процесів та операцій компанії, та описати підхід до обліку згідно МСФЗ. Наявність облікової політики компанії, що адаптована до МСФЗ є передумовою успішної підготовки фінансової звітності.

Консультування з першого застосування МСФЗ – може включати розробку облікової політики, розробку пакету МСФЗ звітності компанії та підготовку власне МСФЗ звітності компанії (шляхом трансформації), супровід проекту переходу на МСФЗ з подальшим веденням обліку та звітності згідно МСФЗ на постійній основі.

Підготовка пакету фінансової звітності згідно МСФЗ (індивідуальної, комбінованої, консолідованої) – оцінка облікових політик компаній групи, оцінка всіх істотних операцій та бізнес процесів компанії крізь призму МСФЗ, розробка макету звітності та власне підготовка пакету МСФЗ звітності (групи, компанії).

Замовити послугу