Супутні аудиторські процедури

Супутні аудиторські процедури

Є запитання?
Ми Вам зателефонуємо

Зворотній звязок

Контакти для зв’язку
info@chp.partners
+3380 (44) 390 13 38

Супутні аудиторські послуги включать виконання аудитором завдань аудиторської природи, щодо фінансової звітності спеціального призначення, а також виконання погоджених аудиторських процедур щодо фінансової інформації суб’єкта господарювання.

Передумовами надання супутніх аудиторських послуг для замовника можуть бути наступні:

необхідність провести перевірку фінансової інформації замовника (Благодійною організації, державної установи) на предмет цільового використання коштів, в розрізі окремих грантів, рахунків, проектів, періодів, та ін.; необхідність виконання процедур щодо дотримання позичальником та банком умов надання фінансування; необхідність підтвердження статусу розрахунків між контрагентами, окремих транзакцій; необхідність надання висновків щодо операцій суб’єкта господарювання за окремими угодами; необхідність надати висновки (власникам, інвесторам, донорам, контрагентам, кредиторам) щодо управлінською звітності, бюджету, окремих компонентів фінансової звітності або іншої звітності спеціального призначення.

Ми пропонуємо:

Аудит спеціального призначення – аудиторська перевірка фінансової звітності, складена відповідно до концептуальної основи бухгалтерського обліку, іншої, ніж МСФЗ, П(с)БО, інші національні стандарти обліку (наприклад управлінська фінансова звітність, фінансовий звіт, підготовлений для цілей оподаткування тощо), а також інших конкретних питань діяльності фірми.

Погоджені аудиторські процедури – виконання тих аудиторських процедур, які були узгоджені аудитором, суб’єктом господарювання і будь якими відповідними третіми сторонами, а також надання звіту про фактичні результати виконаних процедур.

Замовити послугу